Havenhart 2.0

Het Havenverbond heeft op 13 januari een eerste, voorlopige versie van een Visie 2040 en een Aanpak voor vernieuwing in de eerste vijf jaren, voor de binnenring van Almere Haven gepubliceerd. De belangrijkste voorstellen zijn: Singelgracht als een nieuw, dorps leefklimaat, een levendig centrumgebied, ruimte voor verschillende leeftijden om in Haven te wonen, en meer heft in eigen handen van Havenaren. Voor de eerste vijf jaren wordt een Aanpak voorgesteld voor ingrijpende nieuwbouw voor de Meergronden, investeringen in een kleiner centrumgebied, en mogelijkheden voor Havenaren om meer maatschappelijke zaken zelf te regelen.

De visie en aanpak kwam tot stand na vele gesprekken met Havenaren. Ik toog de website op, maak alle content en voerde redactie op de Visie & Aanpak.

Zie http://www.havenhart2punt0.nl 

 

Details