Nul op de Meter

Voor Energiesprong|Platform 31 schreef en redigeerde ik de afgelopen jaren veel teksten, publicaties en de jaarrapportage 2015. Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2015 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Daarvoor jagen we de markt aan en benutten we kansen die we in de markt zien ontstaan om een transitie te maken. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving, én een andere kijkwijze.

Een kleine selectie

Inspirerende projecten

Eindredactie Kennispapers

Eindredactie jaarrapportage 2015

Details